یکشنبه 6 تیر1389 ساعت 16:43

نام:                                                                باسمه تعالی                                                   تاریخ امتحان:12/3/89

نام خانوادگی :                            سازمان آموزش وپرورش استان گلستان                         مدت امتحان:60دقیقه

نام آموزشگاه:                             مدیریت آموزش وپرورش گنبدکاووس   
ادامه مطلب
نوشته شده توسط یزدی مقدم | لینک ثابت | موضوع: سوالات علوم سال دوم 
چهارشنبه 9 بهمن1387 ساعت 18:20

.کدام یک ازتغییر های زیر ،یک تغییر شیمیایی است؟

الف.پاره شدن کاغذ             ب.ذوب شدن یخ             ج.سوختن کاغذ        د.جوشیدن آب

2.کدام جسم،منیر است؟

الف.چشم گربه               ب.ستاره ی قطبی              ج.سیاره زهره           د. کتاب

3.ازکدام وسیله درزیردریایی هابرای دیدن سطح آب استفاده می شود؟

الف.پیرابین                ب.آینه مقعر                 ج.عدسی محدب                 د.آینه محدب

4.دست چپ وپای راست شما درآینه تخت به
ادامه مطلب
نوشته شده توسط یزدی مقدم | لینک ثابت | موضوع: سوالات علوم سال دوم 
سه شنبه 21 خرداد1387 ساعت 7:51

ردیف

شرح سئوال

1

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف.به واکنش یک ماده با اکسیژن.............می گویند.

ب.در عدسی............پرتوهای نورهنگام عبورازعدسی شکسته شده وبه هم نزدیک می شوند.

ج.انتقال گرمابه روش رسانایی در حالت.......بهترازسایرحالت های ماده انجام می شود.

د.سنگ مرمرازتغییرودگرگونی سنگ ............به وجود می آید.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط یزدی مقدم | لینک ثابت | موضوع: سوالات علوم سال دوم 
چهارشنبه 30 آبان1386 ساعت 14:58

رادیاتورهای شوفاژ امروزه جزو پرکاربردترین تجهیزات گرمایشی در ساختمان های عمومی و منازل می باشند


ادامه مطلب
نوشته شده توسط یزدی مقدم | لینک ثابت | موضوع: سوالات علوم سال دوم 
چهارشنبه 30 آبان1386 ساعت 14:41

خون اهميت زيادي دارد. به طوري كه اگر نيمي از خون موجود در رگ ها از بدن خارج شود احتمال مرگ بسيار زياد مي شود همه ي جانوراني كه دستگاه گردش خون دارند مايعي به نام خون دارند.
خون مواد لازم را به سلول ها مي رساند و مواد زايد را از آنها دور مي كند.
خون نوعي بافت است كه از سلول و مايع بين سلولي تشكيل شده است. مايع خون پلاسما نام دارد و ذرات شناور آن شامل گلبول هاي قرمز، سفيد و پلاكت هاست.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط یزدی مقدم | لینک ثابت | موضوع: سوالات علوم سال دوم 
سه شنبه 17 مهر1386 ساعت 11:6

غذاها به سه گروه هیدراتهای کربن،چربی هاوپروتئین ها تقسیم می شوند.

یک انسان سالم باید رژیم غذایی کامل،متوازن ومتناسب با سن ،فعالیت وجنس خود داشته باشد.

غذا در بدن تحت تاثیرآنزیم ها از مولکول های درشت به مولکول های کوچک تشکیل دهنده خود تبدیل می شود.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط یزدی مقدم | لینک ثابت | موضوع: سوالات علوم سال دوم 
چهارشنبه 12 اردیبهشت1386 ساعت 21:29

1.در معادله تجزيه آب فراورده و واكنش دهنده را مشخص كنيد.

                                              اكسيژن+ئيدروژن                       آب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط یزدی مقدم | لینک ثابت | موضوع: سوالات علوم سال دوم 
شنبه 8 اردیبهشت1386 ساعت 23:35

1-2.با طراحي واجراي يك آز مايش وجود سديم را در نمك خوراكي را شناسايي كنيد.چگو نگي انجام كار را شرح دهيد.

2.يك نمونه سنگ آذرين –دگرگون و رسوبي را نشان دهيد.

3.با انجام فعاليتي سختي شيشه-سكه-گرافيت و كاغذ را از كم به زياد مرتب كنيد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط یزدی مقدم | لینک ثابت | موضوع: سوالات علوم سال دوم 
شنبه 8 اردیبهشت1386 ساعت 20:6

1.كدام يك از تغييرات زير يك تغيير شيميايي است؟

 

الف.  پاره شدن كاغذ     ب.ذوب شدن يخ     ج.سوختن كاغذ   د.جوشيدن آب

2.كدام جسم منير است؟

الف.چشم گربه       ب.ستاره قطبي   ج.سياره زهره      د.كتاب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط یزدی مقدم | لینک ثابت | موضوع: سوالات علوم سال دوم 
پنجشنبه 6 اردیبهشت1386 ساعت 0:29

.گرما ده

1.گرما ده يا گرماگير بودن هر يك از تغيير هاي فيزيكي و شيميايي زير را مشخص كنيد.

الف.تبخير الكل(.............)                   ب.پختن شيريني(..............)            ج.انجماد يخ(.............)                       د.سوختن چوب(............)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط یزدی مقدم | لینک ثابت | موضوع: سوالات علوم سال دوم 
پنجشنبه 6 اردیبهشت1386 ساعت 0:22

1.الف.در بازتاب نور از سطح يك جسم همواره زاويه تابش و زاويه بازتاب .........است.

ب.امواج صوتي كه فركانس آن18000هرتز است جزء امواج..........است.

ج.ميزان رسانايي............بيشتر از حالت هاي ديگر است .

 

د. يكي از مهمترين روش هاي مطالعه اعماق زمين .....................مي باشد.

و.عامل اصلي هوازدگي شيميايي ..........مي باشد.

ه.قسمت مايع خون را .........مي نامند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط یزدی مقدم | لینک ثابت | موضوع: سوالات علوم سال دوم 
یکشنبه 19 فروردین1386 ساعت 23:32

ادامه مطلب
نوشته شده توسط یزدی مقدم | لینک ثابت | موضوع: سوالات علوم سال دوم